3dscan.lv

+371 27 86 0000

» Līdzekļu pārvaldīšana

Līdzekļu pārvaldīšana

-экрана-2013-11-18-в-11.00.211-300x141

ROAD-SIT LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANA

Road-SIT AM ir Ceļu informācijas sistēma par Ceļu inventāra un līdzekļu pārvaldīšanu, kas izstrādāta, lai atbilstu ceļu institūciju (valsts pārvaldes un autoceļu uzņēmumi) vajadzībām saskaņā ar spēkā esošajiem lokālajiem un Eiropas noteikumiem par šo tēmu (Eiropas Kopienas standarts par navigācijas datubāzēm GDF – Ģeogrāfiskie datu faili, ISO14825:2004 – un Eiropas Ceļu administratora datu apmaiņas formāts – RADEF – standarts par datu apmaiņu starp dažādām nacionālajām administrācijām).

Papildus pamata moduļa (Road-SIT Explorer) līdzekļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pazīmēm, Road-SIT ir lielisks līdzeklis tīkla datu saglabāšanai, ceļu tīkla stāvokļa monitoringam un lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Sākot no ceļu inventāra, kas ietver ģeometriskos datus (plano-altimetriski maršruti, sekcijas, atbalsta sienas, u.tml.), līdz kartogrāfiskās organizācijai GIS sistēmas iekšpusē, visi uzturēšanas un administrācijas aspekti ir integrēti kopīgā struktūrā, kura fokusējas uz:

 • Dalīšanos ar visu informāciju starp visiem sektoriem, kas iesaistīti tīkla uzturēšanā;
 • Datubāzes atjaunināšanu katra iesaistītā sektora datorizācijas dēļ;
 • Dažādu infrastruktūras komponentu saglabāšanas statusa monitoringu;
 • Ekonomisko resursu racionalizāciju un optimizāciju;
 • Ceļu līdzekļu pārvaldīšanu;
 • Ceļu drošības monitoringu un uzlabošanu.

Organizatorisko, loģistisko un tehnisko problēmu risināšanas funkcijas ir daļa no Ceļu globālā dienesta, kopā ar specifiskiem pielietojumiem uzturēšanas pārvaldīšanai un darba uzskaitīšanai (PlaNET WEB STR SpA Gruppo 24 Ore).

-экрана-2013-11-11-в-20.30.47-300x104

Sistēmas arhitektūra

Road-SIT ietver labi organizētu un elastīgu burtciparu un GIS lietojumprogrammatūras kompleksu, kas aptver visas ceļu pārvaldīšanas operatīvās vajadzības, t.i., ceļu līdzekļi un diagrammas, zīmes, licencēšanu, reklamēšanas pasākumus, infrastruktūras darbus, nelaimes gadījumus un tā tālāk. Sistēmas arhitektūra ietver:

 • Relāciju datubāzi, kas glabā visu informāciju, kura saistīta ar ceļiem un ceļu līdzekļiem vispār;
 • Kartogrāfisku datubāzi, t.i., ceļu diagrammas un fona kartes;
 • Klienta serveri vai WEB lietojumprogrammatūru par ceļu inventāru un līdzekļu pārvaldīšanu;
 • GIS lietojumprogrammatūru kartētās informācijas kartogrāfiskam attēlojumam;
 • Vertikālas lietojumprogrammatūras ceļu līdzekļu pārvaldīšanas automatizāciju;
 • Road-SIT var būt integrēta ar vispārīgāko WEBGIS (ArgGIS Server, Mapserver, Autodesk Mapguide, Abaco DBMap, u.tml.), lai integrētu burtciparu un ģeogrāfiskos datus vienā relāciju datubāzē, piemēram, ESRI ArcSDE, Oracle SDO, un atbilst jaunākajam Microsoft standarta OLEDB (ActiveX Data Object).

Lietotāja profili var tikt definēti, piešķirot dažādas piekļuves atļaujas (lasīšana, rakstīšana, rediģēšana un izdzēšana) attiecībā uz datubāzi saskaņā ar ceļu līdzekļu tipoloģiju vai teritoriālo jurisdikciju (rajoni, ceļi, departamenti u.tml.). Lietotāji var dalīties ar visiem datiem caur Microsoft Internet Explorer pārlūkprogrammu.

-экрана-2013-11-18-в-11.00.211-300x141

Līdzekļu pārvaldīšana

Road-SIT Explorer, komplekta galvenais modulis, nodrošina visu ceļu līdzekļu pārvaldīšanu, konsultēšanu, meklēšanu un rediģēšanu. Tas piedāvā lietotājam ļoti draudzīgu interfeisu, kas ir līdzīgs Windows Explorer interfeisam, ar pilnīgu un elastīgu pazīmju komplektu. It īpaši navigācijas koks caur visu elementu hierarhisko organizāciju ļauj piekļūt zemāk minētajam:

Ceļi, ļoti lietderīga funkcija, lai attēlotu krustojumus, atzarojumus u.tml.
Ceļu līdzekļi, sagrupēti saimēs (piemēram, tilti, galerijas un sienas pieder infrastruktūras darbu saimei).
Departamenti, klasifikācija, pamatojoties uz iedalījumu teritoriālās zonās, tipiski daudzām administrācijām.
Visa informācija, kas attiecas uz kokā atlasītajām pozīcijām tiek attēlota režģī. Ļoti ērti ir rediģēt ceļu līdzekļu sarakstu un mijiedarboties ar datubāzi, izmantojot jaudīgas meklēšanas, filtrēšanas un šķirošanas funkcijas. Turklāt, atsevišķas ceļu līdzekļu pozīcijas var saistīt ar jebkuru tiešsaistes failu: attēli, skenēšana, paziņojumi, tehniskie rasējumi, elektroniskās aprēķināšanas tabulas, metriskie aprēķini u.tml. Šo failu var skatīt vēlāk, izmantojot saistīto Windows lietojumprogrammatūru.

-экрана-2013-11-11-в-20.30.47-300x104

Savienojumi ar GIS

Road-SIT ir integrēta kopā ar vispazīstamākajām GIS platformām, nodrošinot tūlītēju ceļu inventāra ģeogrāfisku kontekstualizāciju, maršrutu, ķēžu un attēlu skatīšanu. Tā tiek izmantota arī ceļu līdzekļu atveidošanai, visu burtciparu datu attēlošanai un izmainīšanai.

Lielāks skaits operatoru var pieslēgties WEBGIS (Road-SIT WS) modulim un dalīties ar kartēšanas datiem, izmantojot vienu un to pašu GIS licenci. Ceļu līdzekļu grafiskā attēlošana tiek veikta caur dinamisko segmentāciju, t.i., specifiskas ķēdes ģeogrāfisko koordinātu aprēķināšanu.

Diagrammu rediģēšanas modulis nodrošina ceļu kalibrēšanu, kā arī noviržu starp pagrieziena punktu ķēdēm un faktisko ceļu garumu perfektu pārvaldīšanu.

-экрана-2013-11-18-в-11.00.211-300x141

Ģeogrāfisko atsauču attēlu datubāze un Google Earth pieslēgums

Road-SIT Explorer ļauj skatīt ģeogrāfisko atsauču attēlus, kas kartēti ar mobilu kartēšanas sistēmu, kā virtuālajā apsekošanā. Kameras var pārslēgt pa vienai – kopā vai sinhronizētā veidā, lai skatītu divvirzienu karti.

Ceļa ass var tikt pozicionēta, izmantojot Google Earth. Šī funkcija ir īpaši lietderīga, strādājot bez kartogrāfijas, vai tad, ja nepieciešams kontrolēt zonas blakus kartētajam ceļam.

-экрана-2013-11-11-в-20.30.47-300x104

Road-SIT Survey: Fotogrammetrija un Blīvu punktu kopu mērīšana

Road-SIT Survey ir jaudīgs modulis, kas izstrādāts, lai attēlotu ģeogrāfisko atsauču attēlus blīvās punktu kopās, kas kartētas ar Ceļu skenera mobilās kartēšanas sistēmu. Tas nodrošina precīzu attālumu, perimetru vai blakus kartētajam ceļam esošu zonu mērīšanu veikšanu. Šī moduļa galvenās pazīmes ir šādas:

 • Visu izmantoto kameru sinhronizācija atlasītajā ķēdē;
 • Blīvu punktu kopu daļēja pārklāšana uz attēliem;
 • Mērījumi, kas veikti uz attēlu ietvariem, mono vai stereo fotogrammetrijas režīmā;
 • Blīvu punktu kopu mērījumu momentuzņēmums.

Road-SIT Survey ir pieejams arī kā AutoCAD vai Esri ArcGIS spraudnis visu kartēto ģeometrijas datu saglabāšanai tieši CAD vai GIS datubāzē.

-экрана-2013-11-18-в-11.00.211-300x141

Ceļa zīmju pārvaldīšana

Road-SIT Signs ir īpašs modulis, kas izstrādāts, lai pārvaldītu ceļa zīmes un marķējumus, atgūstot datus no ceļu līdzekļu datubāzes. Rūpīgi strukturētā datubāze ietver administratīvus un uzstādīšanas datus, kā arī saistītos administratīvos dokumentus. Administratīvie dokumenti tiek saistīti ar zīmēm, un tas nodrošina visu licencēšanas paziņojumu reģistrāciju, Word vai PDF dokumentu izņemšanu, atlikšanu un atbilstošu izdrukāšanu. Šos paziņojumus pēc tam var skatīt no jebkuras darbstacijas. Šai lietojumprogrammatūrai ir īpašs interfeiss, kas izstrādāts, lai visu informāciju par atlasīto zīmi padarītu vienlaicīgi pieejamu, piemēram, kā grafisku attēlu un zīmes momentuzņēmumu, un izmantot Explorer moduļa smalkās funkcijas, lai sagrupētu, meklētu vai sašķirotu datus.

Lai ērti ievietotu vai atjauninātu zīmes, modulis ietver visu zīmju katalogu, kas iegūtas saskaņā ar starptautiskajiem kodiem. Pieejami vairāki standarta un pielāgojami paziņojumu šabloni. Tos var pielāgot, pamatojoties uz vadošo institūciju vajadzībām.

-экрана-2013-11-11-в-20.30.47-300x104

Road-SIT Mobilām ierīcēm

Road-SIT komplekts izmanto dažādas mobilās kartēšanas tehnoloģijas saskaņā ar vajadzīgajiem mērķiem. Road-SIT Mobile ir izstrādāts, lai skatītu un atjauninātu ceļu inventāru, izmantojot planšetdatoru, kurā ir uzkopēta daļa datubāzes. Šī lokālā datubāze pēc tam tiek sinhronizēta ar centrālo sistēmu ar Road-SIT SYNC lietojumprogrammatūras palīdzību.

Road-SIT Mobile pamatmērķis ir nodrošināt Valsts pārvaldes tehnisko biroju, lai veiktu apsekošanas uz vietas un atjauninātu ceļu līdzekļus. Lai to panāktu, papildus Road-SIT standarta pazīmēm, šis modulis ietver īpašas pazīmes, lai strādātu uz vietas un sinhronizētu kartētos datus ar centralizēto datubāzi. Tehniskā nodrošinājuma atbalsts var būt normāls klēpjdators, piezīmjdators vai planšetdators.

Road SIT-Mobile nodrošina ceļu līdzekļu pozīcijas kartēšanu. Punkta pozīcija tiek detektēta ar GPS palīdzību un nekavējoties parādīta attiecībā uz kartogrāfiju.