3dscan.lv

+371 27 86 0000

» Citi pakalpojumi » Mobilā skenēšana

Mobilā skenēšana

Mobilā lāzeru skenēšana ir viena no augstāko tehnoloģiju 3D skenēšanas metodēm. Atšķirībā no zemes skenēšanas mobilo skenēšanu veic, izmantojot skenerus ar papildu aprīkojumu, kas uzstādīts transportlīdzeklī.

Mobilā 3D lāzerskenēšanas sistēma (MLS) - tas ir jaunākais lāzertehnoloģiju sasniegums un viena no šodien visaugstāktehnoloģiskām fotogrāfēšanas metodēm.

MLS lielā mērā atgādina virszemes lāzerskenēšanu (VLS), taču atšķirībā no VLS, MLS skenera, kurš ir uzstādīts uz auto transporta, kustībā.

Neviena cita metode nesniedz tādu vai līdzīgu izpildi telpiskās informācijas iegūšanai un apkopošanai ar absolūtu pirmo centimetru precizitāti.

MLS var tikt uzstādīta uz automobiļiem, kuģiem, dzelzeļa platformām un uz citiem transporta līdzekļiem. Skenēšana tiek veikta vairāku simtu metru attālumā visos virzienos. Punktu blīvums ir atkarīgs no kustības ātrma un attāluma līdz objektam un var svārstītie sno viena līdz tūkstošiem puntu uz 1 kvm.

Kompānijai “SV solutions” pieder viena no pasaulē labākajām mobilajām 3D lāzerskenēšanas sistēmām (MLS) un jaunākais programmatūras nodrošinājums Siteco PRO.

Galvenās MLS pielietošanas jomas:

Autoceļi un dzelzceļi:

 • Kartogrāfija un visas infrastruktūras datu bāzu izveide (zīmes, luksofori, atdalošās līnijas utt.)
 • Ceļu seguma kvalitātes pārbaudes un tā nobīžu uzraudzīšana pēc noteikta laika perioda
 • Trīsdimensiju ceļa seguma un zemes klātnes modeļa izveide, ar mērķi izstrādāt autoceļa būvniecības, rekonstrukcijas un remonta projektu
 • Ceļa seguma defektu noskaidrošana (grambas, bedres un plaisas, ceļa seguma faktiskais gareniskais un transversālais slīpums)
 • Trīsdimensiju infrastruktūras objektu modeļu izveide, ceļu pasportizācija, ĢIS, izpildes uzmērīšana, garenisko un transversālo profilu izveide u.c.

Elektroenerģētika:

 • Trīsdimensiju modeļu un TEC, HES, atklāto sadales iekārtu un apakšstaciju, elektropārraides līniju topogrāfisko plānu izveide

Arhitektūra un pilsētbūvniecība:

 • Trīsdimensiju modeļu un pilsētu kvartālu, arhitektūras pieminekļu ĢIS izveide, kultūras mantojuma un arhitektūras pieminekļu saglabāšana;
 • Pilsētas infrastruktūras arhitektūras objektu apsekošana (monitorings)

Naftas un gāzes nozare, metalurģija un smagā rūpniecība:

 • Trīsdimensiju modeļu, topogrāfisko plānu, rūpniecības uzņēmumu izpildes uzmērīšanas, kompresoro apakšstaciju, atklāto izstrāžu izveide
Mobile (1)

Tehnoloģijas priekšrocības:

 • Būtiska līdzekļu ekonomija salīdzinājumā ar tradicionālajām uzmērīšanas metodēm
 • Augsta saņemto datu precizitāte un detalitāte
 • Paaugstināta drošība, veicot ģeodēziskos darbus bīstamos objektos (augstsprieguma elektrostacijas, dzelzceļa līnijas, ķīmiskās ražotnes)
 • Augsta mobilitāte (sistēmu var ierīkot uz jebkura transporta līdzekļa)

Gatavās produkcijas veidi:

 • Lineāro objektu topogrāfiskā uzmērīšana (autoceļi, dzelzceļš, tilti, tuneļi) ar iespēju saskaņot uzraudzības (Arhitektūras un pilsētbūvniecības orgāni) un ekspluatējošās organizācijās
 • Objektu, ielu un apdzīvotu punktu 3D modeļu izveide
 • Autoceļa garenisko un transversālo profilu izveide
 • Brauktuves gareniskie un transversālie slīpumi
 • Reljefa digitālais modelis un ceļa seguma digitālais modelis
 • Autoceļa, dzelzceļa vai lidostas skrejceļa pases izveide
 • Redzamības zonu novērtējums
 • Ceļazīmju sarakstu, ceļa norobežojumu, informatīvo un reklāmas paneļu utt. izveide, ar fotoattēlu pielikumiem un pases parametru pārbaudes iespējām

Kā arī cita veida darbi pēc pasūtītāja vēlēšanās