3dscan.lv

+371 27 86 0000

» 3D skenēšana » 3D Skenēšana nesošām konstrukcijām

3D Skenēšana nesošām konstrukcijām

Gadījumos, kad būves ekspluatācijas ietvaros jāveic periodiska 3D skenēšana būves nesošām konstrukcijām, apsekojumā jāvērtē būves mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, kā arī jau esošie ugunsdrošības risinājumi, lai nodrošinātu būves saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.