3dscan.lv

+371 27 86 0000

» 3D skenēšana » 3D Skenēšana mākslai un dizainam

3D Skenēšana mākslai un dizainam

Māksla un dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt un risināt problēmas.

Meza puce

Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan arī procesu, akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos, par pamatu pielietojot 3D skenēšanas metodi.

Ieguvums.

  1. Realizēt mākslinieciskas idejas tēlniecībā,
  2. Vides, tēlniecības objektu un maketu izgatavošana,
  3. Interjera dizaina objektu projektēšana un izgatavošana.