3dscan.lv

+371 27 86 0000

» 3D datu apstrāde » BIM

BIM

Abraviatūrai BIM ir divi skaidrojumi „Building Information Model” (Būves Informācijas Modelis) un „Building Information Modeling” (Būves Informācijas Modelēšana).

bim6
  1. 3D-vizualizācija – Neskatoties uz to, ka BIM-modeļu izstrāde ļauj sasniegt dažādus mērķus, kuru ievirze un sarežģītības pakāpe var būt atkarīga no modelī ieguldītās detalizācijas pakāpes un pieejamās informācijas apjoma, joprojām visizplatītākais BIM-modeļu izmantošanas veids ir projektējamo objektu vizualizācija. Tas ir veids kā savietot un izvēlēties vislabākos un piemērotākos projektēšanas risinājumus, prezentēt projektu pasūtītājam vai citām uzraudzības iestādēm.
  2. Izmaiņu vadība – Visu datu centralizēta glabāšana BIM-modelī ļauj nekavējoties attēlot jebkādas un jebkāda veida izmaiņas, piemēram, ēkas stāvu plāni, profili vai fasādes. Šāda pieeja paaugstina ne tikai dokumentācijas izstrādes procesu, bet arī, ar automātiskas dažādu veidu koordinācijas palīdzību, novērš projekta kļūdu rašanās iespēju, pielietojot.
  3. Ēku imitēšana - BIM-modeļos ietilpst ne tikai arhitektūras dati, bet arī informācija par citām projektēšanas sadaļām, piemēram, elementu klasifikāciju pēc nesošām funkcijām, inženiertīklu elementus un pat informāciju, kas attiecināma uz ekoizturīgu projektēšanu un ēkās notiekošo procesu imitāciju.
  4. Datu pārvaldība – Ne visa BIM-modeļos esošā informācija ir attēlojama grafiskā veidā. Piemēram, katalogos un specifikācijās iekļaujamie dati palīdz noteikt projekta īstenošanai nepieciešamās darbaspēka izmaksas. Arī finanšu rādītāji, kuri jebkurā brīdī ļauj noteikt projekta tāmes vērtību, ir BIM sastāvdaļa.
  5. Ēku ekspluatācija – Visus BIM-modelī esošos datus var izmantot ne tikai projektēšanas un būvniecības posmos, bet visā projekta dzīvesciklā, tādējādi samazinot projekta ekspluatācijas izmaksas, kuras noteikti vairākkārt pārsniedz projekta realizācijas izmaksas.